ASKD Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği

Sağlık Turizminde Kariyer ve Ticaret Fırsatları Sertifikalı Eğitim Programı, Ankara, 20 – 28 Ekim 2018

Sağlık Turizminde Kariyer ve Ticaret Fırsatları

Sertifikalı Eğitim Programı

Ankara, 20 – 28 Ekim 2018

Giriş

Ankara’mızda sağlık kuruluşlarını tercih eden sağlık turisti sayısı her geçen gün artmasına rağmen bu hastaları ele alacak yetişmiş insan gücü sayısında yeterli artışın gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Uzmanlar, bu eksikliğin ileride önemli sorunlara yol açabileceği ve Türkiye’nin sağlık turizminde hedeflediği başarıyı yakalamasına engel olabileceğine dikkat çekiyor. Halen ağırlıklı olarak Ankara’daki özel hastanelerde tedavi gören yabancı hasta sayısının, devreye girecek şehir hastaneleri ile önemli ölçüde artması bekleniyor. Sağlık turizmi alanında eğitim almış ve bu konuda donanımlı hastane çalışanı sayısının artmasını desteklemek amacıyla Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği olarak ekte detayları sunulan Sağlık Turizminde Kariyer ve Ticaret Fırsatları sertifikalı eğitim programını oluşturmuş bulunuyoruz.

Amaç

Ülkemizin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 10 yılda yıllık 0,5 Milyar dolardan 5,5 milyar dolara çıkmasına rağmen hizmet kalitesini yüksek düzeyde tutmak için gereken eğitimli personel sayısında önemli bir artış sağlanamadı. Ülkemizde sağlık turizmi başta özel hastaneler olmak üzere, kamu hastaneleri, diğer sağlık kuruluşları, saç ekim merkezleri, ağız/diş sağlığı merkezleri, estetik cerrahi merkezleri, fizik tedavi merkezleri, güzellik merkezleri, spa’lar, termal merkezler, wellness merkezleri ve de uzun dönem bakım ve geriatrik hizmetler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Tüm bu alanlarda sağlık turistini evinde hissettirecek ve sorun yaşamadan ülkesine uğurlayacak eğitimli personelin varlığı kaçınılmazdır.

Sağlık turizmi kapsamında aslında sadece hastane çalışanlarının değil bu yabancı hastaların gelişine aracılık eden aracı kuruluşlar, seyahat planlaması yapan acenteler, konaklamayı sağlayan otellerin çalışanlarının da mutlaka sistematik bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Hazırlanan bu sertifikalı eğitim programı ile ilgili kişilerin gerekli tüm bilgi, beceri ve donanıma kavuşmaları mümkün olacaktır.

Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği’nin  ülkemizde on yılı aşkın süredir sağlık alanında sertifikalı eğitim programları yapan hospitalmanager dergisi işbirliği ile gerçekleştirilecek bu eğitim ile hedeflenen katılımcıların sağlık turizmi alanında uluslararası kariyer ve iş imkanı yakalamalarını sağlayacak bilgi, beceri ve network imkanları ile donatılmalarını sağlamaktır.

İçerik

İki hafta sonunda toplam 24 saat sürecek eğitim programında sağlık turizminin en kritik konuları konunun uzmanlarınca ele alınacaktır;

 1. Sağlık Turizmi Global Boyutta ve Ülkemizde Nasıl Çalışıyor?
 2. Medikal Turizmde Hedef Ülke Giriş Stratejileri
 3. Sağlık Turizminde Türkiye’den Başarı Hikayeleri
 4. Türkiye’nin Sağlık Turizmi Yolculuğu ve Bu Alandaki Devlet Teşvikleri
 5. Uluslararası Hasta Hizmetleri Departmanının Yapısı ve İşleyişi
 6. Sağlık Turizmi ve Medikolegal Konular
 7. Sağlık Turizminin Gelişimi için Model Önerisi: Dijital Pazarlama
 8. Sağlık Turizminde Hasta Memnuniyeti ders konuları yer alacaktır.

Eğitmenler

Programın koordinasyonu sağlık yönetimi alanında uzun yıllar yöneticilik ve eğitmenlik yapmış Oğuz Engiz tarafından yapılacak eğitim programının eğitmen kadrosunda sağlık turizmi alanında kariyer yapmış ve başarı sağlamış profesyonel yönetici, akademisyen ve uzman eğitmenlerden oluşmaktadır.

 1. Oğuz Engiz, Program Koordinatörü
 2. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
 3. Dr. Ayfer Uyanık
 4. Dr. Tayfun Aybek
 5. Fatih Somuncu
 6. Genco Çetinkanat
 7. Levent Uyanıker
 8. Tuba Arız

Katılımcı Profili

Eğitim programına Ankara’daki özel sağlık kuruluşu çalışanlarına ek olarak devlet ve üniversite hastanelerinden, aracı kurumlardan, sigorta kuruluşlarından ve de turizm acentelerinden katılım sağlanabilecektir.

Program