ASKD Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği

10. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Mayıs 2016- 2018 Faaliyet Raporu

Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği’nin 28 Mayıs 2018 tarihinde 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi oylaması neticesinde:

Yönetim Kurulu Başkanlığına Oğuz ENGİZ,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Aylin YAMAN,
Saymanlığa Etem ÖZKAYA,
Sekreterliğe Cemil Deniz YORGANCILAR,

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine sırasıyla:
1)Hüseyin KILAVUZ
2)Semih BAYDAR
3)Semih BAYKARA

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine sırasıyla:
1)Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ
2)Uğur ÇİFTÇİ
3)Osman ŞEN
4)Sadık ARIKAN
5)Murat Dinç
6)V. Yücel ÜNVER
7)Gülay KILIÇ

Denetim Kurulu asil üyeliklerine sırasıyla:
1)Banu KÜÇÜKEL
2)Asım KAYAALP
3)Enis ARPACI

Denetim Kurulu yedek üyeliğine sırasıyla:
1)Mete ALDAN
2)Lütfiye Alev AYDOS
3)Raif KAYA
oy birliği ile seçilmiştir.