ASKD Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği

Kızılay Kan ve Kan Ürünleri Fiyatlandırması Duyurusu

ASKD Üyemiz Sayın Ahmet Rol SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu üyesi olarak aşağıdaki bilgiyi bizlerle paylaşmıştır, biz de aynen iletiyoruz. Sayın Rol’e sektörümüzün gelişime sağladığı katkı için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Oğuz Engiz

Yön.Kur.Bşk.

“Kızılay Kan ve Kan Ürünleri Fiyatlandırması: Bilindiği gibi özel sağlık kuruluşları olarak KVC ve Organ nakillerinde gerekli olan kan ve kan ürünlerini Kızılay tekelinden temin ediyoruz. Kızılay, Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerle, kendi donörlerimizden kan almamıza engel olduğu gibi tam kan yerine üç kat daha fazla fiyatla verdiği Eritrosit Süspansiyonu (ES) kullanımına zorluyor. ES’nin hem fiyatı pahalı hem de tam kandan elde edilen bir ürün olması nedeniyle Örn. Bir KVC ameliyatında ortalama iki tam kan kullanılırken, aynı ihtiyaç ancak 5.3 ES ile karşılanabiliyor. ES ve diğer kan ürünleri SGK paketlerine dahil, yani bedeli hastanelerce karşılanıyor ve bir KVC ameliyatındaki payı %13’ü (140*5,3/ 6.113 TL) buluyor.

2013 yılında Kızılay’dan alınan ES’nin fiyatı % 50 artırılmıştı. Bu haziran başından bu yana SGK sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonlarında yapılan yoğun müzakerelerden sonra Kızılay’ın ES fiyatı artırma istekleri Kurum tarafından kabul edilmiş ancak, artış maliyetinin özel sektör tarafından karşılanmayacağı ilkesi belirlenmiştir. Bayramdan önce yayınlanacak SUT’ta bu konuda yapılan artış rakamının KVC, Organ nakli ve YB paketlerine eklenmesi ve ayrıca ödenmesi kararlaştırılmıştır”.