ASKD Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği

Sağlık Sektörü’nün Değerli Temsilcileri,

Geçtiğimiz son onbeş yıl içinde hızla büyüyerek, sağlık hizmeti sektöründeki payını her geçen gün artıran özel sağlık kuruluşları, bir yandan bu alanda çok büyük bir eksikliği doldururken, diğer taraftan sağlık hizmetinde sunulan hizmetin kalitesinin de yükseltilmesinde öncü olmuştur.

Özel sağlık kuruluşları içinde ülkemizi sağlık turizminde birinci lige taşıma başarısı göstermiş çok değerli hastanelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ileri tıp uygulamalarında (böbrek karaciğer ve kemik iliği nakilleri, radyoterapi, radyocerrahi, robotik cerrahi vb.) dünya standartlarında hizmet sunan bir çok özel hastane mevcuttur. Tüm bunlara ek olarak ülkemizin her yanında sağlık hizmetini adeta hastaların ayağına getiren bir çok irili ufaklı sağlık kuruluşu da gece gündüz demeden hizmet vermektedir.

ASKD bu alanda sektörün ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ağırlıklı olarak Ankara’da bulunan özel hastaneleri bünyesinde barındırarak kurulmuş ilk dernektir. Derneğimiz 1998 yılından bu yana sağlık sektörünün gelişimine yaptığı katkılarla Ankara’mızın aynı zamanda ‘sağlığın da başkenti’ olduğunu kanıtlamıştır. Ankara’da sağlık turizm kapasitesi artmış, ileri tıp uygulamalarında örnek olmuş ve çağdaş hastane yöneticiliğinde liderliğini göstermiştir.

Derneğimiz sağlık hizmetlerinin modern altyapı ve ekipman ile kaliteli olarak, etik anlayışla ve hasta haklarına saygılı bir şekilde sunulmasını savunmakta ve bu anlayışın sözcülüğünü yapmaktadır.

Saygılarımızla,

Oğuz ENGİZ
Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı